Rapport från styrelsemöte 2020-02-17

På styrelsemötet 17 februari diskuterades och behandlades bl.a. följande punkter:

  • Elinventeringen fortsätter och just nu sker mätningar som syftar till att få en rättvisande bild av fastighetens faktiska elförbrukning.
  • Fastighetens sophantering är fortsatt under studie för utveckling. År 2023 kommer lagkrav på hantering av matavfall och föreningen tittar nu på olika lösningar för att klara detta.
  • Föreningens ekonomi är god, årets första veckor har passerat utan stora överraskningar.
  • Fortsatt arbete för tidsplanen på föreningsåret 2020 samt förberedelser inför årsstämma.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 16 mars. Brådskande frågor svarar vi på så fort som möjligt via mail, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen