Rapport från styrelsemöte 2020-09-14

På styrelsemötet den 14 september diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

  • Arbetet med att ta fram fakta och underlag avseende laddplatser i garaget fortsätter.
  • Diskussioner om ytterligare amorteringar och förslag på beslut om belopp och löptid bereds av enskilda styrelsemedlemmar inför nästa styrelsemöte.
  • Skärmtak har nu installerats högst upp över samtliga balkongrader mot gården. Detta med avsikten att skydda hela balkongraderna bättre mot väder och vind.
  • Arbetet fortsätter med att se över balkongerna, med beslut om att undersöka möjlighet att ta in offerter för en komplett besiktning för att fastställa balkongernas skick. Mer information följer.
  • Information om höststäddag på gården följer i trapphusen och här på hemsidan.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 oktober. Tveka inte att höra av dig till styrelsen om det är något du undrar över eller har förslag, så tar vi upp dessa då. Använd telefonnummer endast i akuta ärenden. Mailadress hittar du under fliken Kontakt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen