Hjälp till med sandning av portrapporna

Nu finns det borste samt hinkar med sand utplacerade i alla portar så att den som upptäcker behovet kan borsta och sanda trapporna till våra portar. Trottoaren utanför är stadsdelens ansvar, men om snöröjningen inte skulle hinna med får man såklart gärna göra en insats där med.

Tillsammans håller vi porttrapporna säkra att gå i, tack för samarbetet!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen