Kommande ombyggnation av granngård

AFA Fastigheter som förvaltar fastigheten som har gård angränsande vår kommer att genomföra ombyggnation av gården med start 25 januari. Arbetet kommer att ta ca 7 månader och innebära en del ljud- och luktalstrande aktiviteter.

BRF Söders Hjärtas fastighetsförvaltare har kopplats in för att se till föreningens och fastighetens intressen inför, under och efter detta arbete. Du är varmt välkommen att skriva till styrelsen på brfsodershjarta[a]gmail.com om du har frågor om detaljer kring ombyggnationen.

Vänligen,
Styrelsen