Rapport från styrelsemöte 2020-12-14

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter och beslut:

  • Kommande ombyggnation av granngården (Se separat notis)
  • Beslut fattades om ytterligare en låneamortering som genomförs innan årsskiftet.
  • Mindre åtgärder genomförda på fasaden som följd av tidigare översyn av deras skick.

Nästa styrelsemöte äger rum 18 januari. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Gott nytt år önskar,
Styrelsen