Rapport från styrelsemöte 2020-11-16

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter:

  • Val av entreprenör för teknisk besiktning av balkongbeståndet gjordes. Detta görs som del av ordinarie underhållscykel för våra balkonger och är alltså inte på grund av något särskilt eller oväntat uppkommet behov.
  • Ytterligare en låneamortering kommer sannolikt att genomföras i år, men beslutas slutgiltigt vid styrelsemötet i december.
  • Översyn av fasadernas skick har genomförts och funnits i mycket gott skick, sånär som på några små saker som vi beslutade åtgärda omgående.

Nästa styrelsemöte äger rum 12 december. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen