Rapport från styrelsemöte 2020-10-12

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter:

  • Fastighetsägarna kommer för vår räkning ta in minst tre offerter för teknisk besiktning av hela balkongbeståndet. Detta görs som del av ordinarie underhållscykel för våra balkonger och är alltså inte på grund av något särskilt eller oväntat uppkommet behov.
  • Föreningen har gjort en ny amortering på sina lån, och ytterligare en kommer att diskuteras vid styrelsemötet i december.
  • Styrelsen har nu utrett frågan om laddplatser för elbilar i garaget nog för att landa i ett svar på den motion som inkom till vårens föreningsstämma. Detta kommer att delges i kommande nyhetsbrev.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen