Rapport från styrelsemöte 2020-01-18

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter och beslut:

  • Kommande ombyggnation av granngården (Se separat notis)
  • Ordningen i soprummen har funnits undermålig och extra städning av soprummen har beställts.

Nästa styrelsemöte äger rum i mitten av februari. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen