Rapport från styrelsemöte 2020-08-17

På styrelsemötet den 17 augusti diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

  • Arbetet med att ta fram fakta och underlag avseende laddplatser i garaget fortsätter. Elinventering är slutförd med slutsatsen att fastighetens elbehov täcks väl.
  • Diskussioner om ytterligare amorteringar, med förhoppning om beslut vid nästa styrelsemöte.
  • Balkongknackning har genomförts och arbetet fortsätter med att se över balkongerna. Mer information följer under hösten.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen