Uppdatering balkongbygget 22 augusti

· Gårdssidan

· Blästringen är helt klar

· Bilningen påbörjad och beräknas hålla på ytterligare sex arbetsdagar

· Siargatan

· Ställning och täckning blir klart de närmaste dagarna

· Blästring påbörjas på onsdag (ev torsdag) denna vecka, se till att fönster är stängda

Total tidsåtgång för bilning och blästring för hela fastigheten beräknad till ytterligare minst tre veckor

·Särskilt störande arbete utförs 8-16 måndag-fredag

· Arbetet löper enligt plan hittills utan överraskningar