Indragning av fiber färdig

Fiber är nu indraget i fastigheten. Har du frågor rörande fiberinstallationen kontakta någon i bredbandsgruppen Nils Engström engstrom.nils[at]gmail.com eller David Sellberg davidsellberg[at]gmail.com