Årsstämma 2019– den 15 maj kl 19.00

Den 15 maj klockan 19.00 är det dags för ordinarie årsstämma. Vi kommer som vanligt att hålla till i Åsö Gymnasium lokal B17. En formell kallelse med agenda kommer i ett senare skede.

Vill du lämna in en motion?

Om du vill lämna in en motion ska detta ske senast den 11 april, via e-post eller skriftligt i föreningens postbox i 9:an. Var noga med att formulera din motion på ett sådant sätt att stämman har något att ta ställning till. Allmänna frågor räknas inte som en motion, dessa kan med fördel diskuteras som en övrig punkt efter det att stämman är avslutad.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Styrelsen / brfsodershjarta@gmail.com