Ombyggnad CityMail

CityMail ska nu börja sin ombyggnad av lokalen i bottenplan. Container kommer dagtid att stå på Åsögatan men tas bort varje kväll. Arbetstider enligt nedan:

Icke störande arbete

Vardagar           07:00-18:00

Lördagar           10:00-15:00

Söndagar          inget arbete

Särskilt störande arbete (bilning, rivning av väggar, ihållande slagborr)

Vardagar           08:00-16:00

Lördagar           inget arbete

Söndagar          inget arbete