Popup återbruk kommer till Medborgarplatsen

14–15 september, kl 10–16 har Stockholm Vatten och avfall pop up för återbruk på Medis. Här kan du lämna föremål som kan användas på nytt och sånt som ska återvinnas. Hittar du en sak i popupens byteshörna går det bra att ta med den hem.14–15 september, kl 10–16 har Stockholm Vatten och avfall pop up för återbruk på Medis. Det finns en lådcykel att låna om man har mycket grejer.

Man kan lämna miljöfarligt avfall, bärbart grovavfall och saker som kan återbrukas

Läs mer på svoa.se/popup