Rapport från styrelsemöte 2019-09-16

  • Flera försäkringsärenden pågår.
  • 27/10 är det höststädning av gården och cykelrummet. Kom ihåg att barncyklar får ställas på gården eller tas in i den egna lägenheten. Cykelrummet är till för vuxencyklar som brukas ofta. Mer information kommer.
  • Vi har en ny fastighetsskötare, Nisse Eriksson. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
  • Vi har bytt kod sedan vi haft obehöriga som sovit i trapphuset, information har lämnats ut till alla medlemmar.
  • Vi inväntar information om när balkonger som skyddsknackas ska rostskyddas.
  • Underlag från elinventeringen och angående sopsorteringen ska komma inom kort.
  • Cykelrampen i Siargatan 9 försenad pga sjukdom hos entreprenören.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 17 oktober. Akuta frågor svarar vi på så fort som möjligt, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.