Ny hyresgäst i Fonus gamla lokal i gatuplan

  • Föreningen har fredagen den 26/4 skrivit ett tioårigt hyresavtal med CityMail
  • De kommer att bedriva manuell postsortering och cykelburen distribution
  • CityMail kommer att initialt att bygga om lokalen för sina behov. Ombyggnadstiden beräknas till cirka tre månader med start i början på maj
  • Verksamheten planeras starta 15 augusti

Styrelsen har under en lång tid tillsammans med en mäklare specialiserad på kommersiella lokaler sökt efter ny hyresgäst efter Fonus. Vi som förening har velat att vissa krav ska vara uppfyllda, främst att verksamheten i lokalen i så liten utsträckning som möjligt skall vara störande för boende i huset. Vi har bland annat tackat nej till discobowling, obemannat hotell och förskola för drygt 100 barn. Vi har också eftersträvat att hitta en långsiktig hyresgäst, detta för att föreningen skall slippa söka ny hyresgäst om några år igen och därmed undvika återkommande ombyggnationer och mäklararvoden.

CityMails verksamhet i lokalen kommer att bedrivas 07.00-18.00 på vardagar. Ingen verksamhet på helgerna. Leverans sker på morgonen efter 07.00, beräknad tidsåtgång 10-15 minuter. Postsorteringen är manuell och distributionen är med cyklar som kommer att stå i lokalen. CityMail kommer också att hyra p-platser på garagets övre plan.

Ombyggnation kan naturligtvis komma att uppfattas som störande. Men att hyra ut lokalen helt utan anpassning var aldrig realistiskt. Tider för ombyggnadsarbetet är reglerat i kontraktet, till exempel är extra störande arbete såsom bilning inte tillåtet på helgerna. Styrelsens förhoppning är att boende skall förstå att detta ombyggnadsarbete är nödvändig för uthyrningen av lokalen och att det pågår under en mycket begränsad period, i synnerhet satt i relation till hela den tioåriga hyresperioden.

Finns det frågor runt CityMail är du välkommen att ställa dessa på vår stämma den 15 maj kl 19.00 i Åsö Vuxengymnasium.