Rapport från Styrelsemöte 2019-05-02

Styrelsen har beslutat att en sammanfattning av styrelsemöterna löpande kommer läggas upp på hemsidan. Sammanfattningen rör endast det som är relevant för alla medlemmar och tar inte upp frågor som rör enskilda.

  • Vi har haft flera försäkringsärenden som hanterats senaste månaderna som nu håller på att slutregleras.
  • Resultatet av den knackning och inspektion av balkonger som genomfördes visade att inga åtgärder behövs i närtid. Entreprenören kommer inkomma med en fullständig rapport av vilka framtida reparationer som kan behövas och när för uppdatering av underhållsplanen.
  • Citymail har fått tillgång till lokalen på bottenvåningen. Föreningens förvaltare från Fastighetsägarna kommer bevaka ombyggnationen för föreningens räkning.
  • Elinventering (bedömning av maxeffektuttag) för att undersöka möjlighet till elbilsladdningsplatser pågår, om den visar på överskott av el gör vi en mer omfattande elinventering.
  • Datum för gårdsstädning beslutades till den 19/5 kl. 10. Ett nytt bord och bänk samt växter kommer köpas in och det finns en lång lista med städ och pyssesuppgifter. Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till!
  • Datum för garagestädning beslutat till den 27/5. Informationslappar kommer sättas upp. Städningen ska om möjligt samordnas med spolning av golvbrunnarna i garaget.
  • Inget att rapportera från kassören.
  • Kallelse till stämma utdelad, handlingar kommer delas ut senast den 7/5.
  • Under nästa vecka kommer styrelsen gå rond med fastighetsskötaren enligt rutin.
  • När ny styrelse är vald kommer datum för nästa styrelsemöte bestämmas.  Angående frågor och synpunkter som skickas till styrelsen. Enkla frågor försöker vi svara på så snart som möjligt, mer komplicerade tar vi upp på nästa styrelsemöte.