Rapport från styrelsemöte 2019-05-27

Styrelsen har beslutat att en sammanfattning av styrelsemöterna löpande kommer läggas upp på hemsidan. Sammanfattningen rör endast det som är relevant för alla medlemmar och tar inte upp frågor som rör enskilda.

Vi har haft flera försäkringsärenden som hanterats senaste månaderna som nu håller på att slutregleras.

Citymail är klara med rivningen i lokalen och nu återstår förbättringsarbeten och ombyggnader kök och badrum samt ytskikt. De mest störande delarna av arbetet är därför avklarade.

Roller och arbetsuppgifter förmedlades inom styrelsen.

Stämmoprotokollet är klart, länk kommer upp på hemsidan iunder dokument.

De nya stadgarna kommer läggas upp på hemsidan inom kort.

Samordning med de nya arbetsgrupperna diskuterades.

Cykelgruppen kommer organiserar städning i cykelrummet under juni, mer information kommer.

Nytt bord till gården är beställt.

Nästa styrelsemöte kommer ske 24/6. 

Angående frågor och synpunkter som skickas till styrelsen. Enkla frågor försöker vi svara på så snart som möjligt, mer komplicerade tar vi upp på nästa styrelsemöte.