Rensning i cykelförråd

Ikväll 12/6 har cykelgruppen rensat i cykelförråd och barnvagnsrummet. Icke märkta cyklar, barnvagnar och pulkor har flyttats till långtidsförvaret. Barncyklar har flyttats till gården.

Då vi har begränsat med möjligheter att förvara cyklar i cykelrummen ska dessa endast användas för vuxencyklar som används ofta. Cykelgruppen undersöker möjligheten till fler cykelställ på gården och förbättrade möjligheter att ta upp cyklar på gården.

Kontakta styrelsen om du saknar en cykel, barnvagn eller pulka. Foton finns på allt som flyttats.

Cyklar som efter 6 månader fortfarande saknar ägare kommer skänkas till Polisen.