Rapport från styrelsemöte 2019-06-24

  • Ett rör i garaget åtgärdas samt en mindre läcka åtgärdas.
  • Slutrapporten av skyddsknackningen av balkongerna visar att vi behöver förbättra rostskyddet till hösten. Arbetet kommer utföras med hjälp av en skylift. När vi vet datum kommer det annonseras.
  • Ombyggnaden av CityMails lokaler går enligt plan.
  • På andra sidan Åsögatan håller nya balkonger på att byggas vars arbete kan störa oss. Arbetet ska enligt uppgift vara klart 31/7.
  • Fläkten i garaget har låtit mer än normalt då filtret behövts bytas. Detta är åtgärdat.
  • Elinventeringen pågår.
  • Vi inväntar rapport från den konsult som ombetts titta på våra soplösningar.
  • Cykelgruppen har städat ut cykelrummen och nya cykelställ ska beställas. En ramp kommer beställas till trappan i Siargatan 9 för att lättare kunna ta upp cyklar på gården. Porten Siargatan 9 är vald då det har varit flest cyklar i det cykelrummet under de senaste åren och behovet därför bedömts som störst. Visar det sig vara en populär lösning på cykelträngseln kan även en ramp till Siargatan 11 beställas. Om vi senare ser ett behov av vädertäckning på gården ska cykelgruppen utreda detta.
  • Gårdsgruppen har beställt och monterat nytt bord och bänk vid grillen. Vid sommarens grillning ber vi alla tänka på att inte störa de som har fönster och balkong mot gården.
  • Inget att rapportera från balkonggruppen. De som är intresserade av eventuell balkong kan kontakta Tobias Nilsson Siargatan 11.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 13 augusti. Under sommaren kommer styrelsemailen bevakas och ärenden hanteras efter behov.

Glad sommar önskar styrelsen!