Störning inatt

Inatt gjordes ett försök till att byta ut en rostig bit av ett avloppsrör i garaget när flödet i rören var så litet som möjligt. Arbetet fick avbrytas då vi hörde att det störde trots försök att gå försiktigt fram.

Arbetet färdigställdes på morgonen.