Rapport från styrelsemöte 2019-08-13

  • Flera försäkringsärenden pågår.
  • 7/9 skulle ett avloppsrör lagas i garaget, tidpunkten tidigt på morgonen valdes då det skulle vara så litet flöde i röret som möjligt. Arbetet var planerat att vara tyst men då störningen var mycket värre än förväntat fick det avbrytas och färdigställdes senare samma dag.
  • Vi inväntar information om när balkonger som skyddsknackas ska rostskyddas.
  • Underlag från elinventeringen och angående sopsorteringen ska komma nu efter semestern.
  • Citymail är snart klara med sin ombyggnad och slutbesiktning ska ske inom kort. Verksamheten kommer påbörjas 9/9.
  • v. 34 kommer en cykelramp installeras i porten Siargatan 9 för att underlätta att flytta cyklar mellan gata och gården. Finns det behov kan en ramp även installeras i porten Siargatan 11.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 16 september. Akuta frågor svarar vi på så fort som möjligt, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.